Image

Morfolojik Özellikleri:

Bitki boyu 74.2 cm olup doğal bitki boyu 43.0 cm ile 58.7 cm arasındadır. Ana sap kalınlığı 2.3- 2.8 mm’dir. Bitkideki ana sap sayısı 2-4’dür. Beyaz çiçeklidir. 1000 tane ağırlığı 32.9 g’dır. Yatma durumu yarı yatık özelliktedir.

Tarımsal Özellikleri:

Kışa dayanması çok iyi, kurağa dayanması iyidir. Çiçeklenme gün  ve fizyolojik olum gün sayısı sırayla 176-204  ve 222-241’dür. Yeşil ot verimi 1773.7 kg/da olup standart çeşitlere (Tarmbeyazı-98 ve Altonova -2002) göre (1678.5 kg/da) % 5.7 daha fazladır. Kuru ot verimi 489.6 kg/da’dır.  Biyolojik ve tane verimi sırayla 456.9 kg/da ve 90.2 kg/da’dır.  Bu çeşidin tane verimi kontrol çeşitlerine göre (85.0 kg/da) % 6.1 daha fazladır.

Teknolojik Özellikleri:

Kuru otunda ham protein, ham lif, kuru madde, NDF, ADF ve ham yağ oranları  sırayla % 12.6,  % 22.2, % 91.8, % 49.7, % 36.1 ve % 0.6’dır. Tanede ham protein, kuru madde ve ham yağ oranları sırayla % 24.8, % 92.6 ve % 1.8’dır.

Çeşide Has Özellikler:

İç Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar için kışlık bir çeşittir. Kuru ot üretimi için dekara 7-8 kg tohum kullanılır. Arpa ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilebilir. Karışımda 4-5 kg arpa, 7-8 kg Macar fiği tohumu kullanılır.