Image
  • Yem bezelyesi tek yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Ot üretimi, silaj ve yeşil gübre olarak yetiştirilir. Yüksek protein içeriği nedeniyle hayvan beslemede aranan bir bitkidir. Yüksek ot verimine sahiptir.
  •  Ayrıca kökünde oluşturduğu nodüller ile havadaki serbest Azotu fikse ederek toprağı azot bakımından zenginleştirir. Azotlu gübre kullanımını azaltır. Bu yönüyle de iyi bir rotasyon bitkisidir. Bunun yanında derin kök sistemi ile derinlerdeki besin maddelerini toprak yüzeyine taşır.
  •  Genellikle Buğday, Arpa, Tritikale gibi tahıllarla beraber karışım halinde ekilmesi tavsiye edilir.
  •  Serin ve nemli bölgelerde daha iyi gelişim gösterir.
  •  Kirazlı değişik toprak yapılarına kolay adapte olur.Soğuğa karşı dayanıklıdır.